WERKING

Door de GPS-TrailerTracker te verbinden met de stroomvoorziening van bijvoorbeeld de verlichting of ABS/EBS, heeft het toestel een indirecte stroombron. Wanneer het voertuig stil staat (en losgekoppeld wordt) en bijgevolg geen indirecte stroom meer krijgt, kan de GlobeSpot GPS-TrailerTracker nog tot zo'n 30 dagen de positie van het voertuig doorgeven.
Wanneer het voertuig terug in gebruik wordt genomen, laadt de batterij opnieuw op onder stroom van de verlichting of de ABS/EBS.